Języki:
E-mail: kontakt@strategiakarpacka.eu Telefon: (+48 16) 675 16 64

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. „Strategia Karpacka – zrównoważony rozwój Euroregionu Karpaty“ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013